Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
280.75 KB
2008-05-14 09:51:07
 Szepetnek - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 100old.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
665
3741
Rövid leírás | Teljes leírás (7.45 KB)

Szepetnek - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 100old

A részlet szövege:

SZEPETNEK
R. k. templom (Szent Őrangyalok)
6399
Petőfi Sándor u. 63.
hrsz.: 317
barokk
1774
Szabadon álló, keletelt, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, a szentély É-i oldalán toronnyal, a hajó felett nyeregtetővel, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a torony K-i oldalához csatlakozó emeletes sekrestye-oratóriummal, Ny-i oldalához kapcsolódó lépcsőházzal. A hajó sarkait vakolatkváder díszíti. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. A szentély É-i falán a Batthyány család címere. Falképek: 1983 (Závory Zoltán). Festett üvegablakok: 1980-as évek (Mohay Attila). Berendezés: jellemzően 18–20. század; főoltár, 1772; mellékoltárok, szószék, szobrok a szentélyben, 18. század vége; keresztút (Mulasics László); padok, 1938 (Levisch Róbert); szembemiséző oltár és ambó, 1981 (Rácz Gábor, Sós András). Épült 1760–1774 között a Batthyány család támogatásával. 1999–2000-ben felújítva. A templomkertben: kőfeszület Szűz Máriával, talapzatának előlapján kronosztikon, 1851; Szent István-szobor, 1938.
BK


A részlet a következő könyv online változatából származik:

Cím: Magyarország műemlékjegyzéke
Közreműködő: Haris Andrea. (szerk.) ; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) (közread.) ; Somorjay Sélysette. (szerk.) ; Bardoly István (közrem.)
Szerz. közl.: [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.
Kiadás: Budapest : KÖH, 2006
Kötetadat: Zala megye
ISBN: 963-86510-7-5 ö
ISBN: 963 7474 10 2
Nyelv: magyar

A jegyzék a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal honlapján, a következő link alatt található:
http://www.koh.hu/index.php?_mp=nyitolap&_amp=MUEML

A fejléc adatairól
1. Objektum neve – törzsszám
A fejléc első sora a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő nevet tartalmazza. Mögötte zárójelben templom esetében annak
titulusa, más épületeknél indokolt esetben az eredeti rendeltetéstől eltérő, mai használatra utaló intézmény név (pl. városháza, múzeum, szálloda, oktatási intézmény hivatalos neve, stb.) olvasható.
A törzsszám (trsz.) a műemlék egyetlen soha nem változó adata. A gyors azonosítás, illetve a törzsszám szerinti keresés lehetősége végett az objektummal egy sorban, a fejléc jobb szélén kiemelten jelenik meg.
Összetartozó műemlék részek vagy történetileg egy együttest alkotó műemlékek sokszor külön törzsszámon lettek műemlékké
nyilvánítva. Előfordulhat ezért, hogy egy fejléc alatt a leíró részben több, külön törzsszámmal rendelkező objektum szerepel.
A törzsszámot ezekben az esetekben is az objektummal egy sorban tüntetjük fel.

2. Utca, házszám
Egy utcán belül, amennyiben a számozás ezt lehetővé teszi, először a templomot adjuk meg, ezt követi a parókia, majd egyéb objektumok, pl. szobrok következnek. Házszám nélkül említünk egyes műemlékfajtákat (elsősorban templomokat), amennyiben a topográfiai azonosítás szempontjából a házszám közömbös vagy éppen zavaró. Előfordul, hogy a műemlék nem köthető nevesített közterülethez. Az ilyeneket a település végéhez soroltuk, és a leírásban kitértünk a településen belül elfoglalt helyükre.

3. Helyrajzi szám
Ha egy helyrajzi számon és egy címen (pl. temetőben) több, külön törzsszámmal védett objektum van, akkor az együttesre utaló műemlék megnevezés alatt a közös adatokat egyszer adjuk meg. Ezt követően külön címszavanként következik a műemlékek leírása. Ilyen esetben az emlékeket mutatóztuk. Ezt az eljárást követtük, tekintet nélkül arra, hogy a teljes együttes védett-e vagy sem. (Védett együttes mellett min...