Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1862.07.10. Szepetnek Szepetnek Szepetneken lakik bizonyos egyén fiatal lakatos 13. oldal, 3. hasáb 8. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1862.09.01. Szepetnek Szepetnek Környékünk nestorai idős ember 6. oldal, 3. hasáb a hírek rovatban a 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.01.10. Szepetnek Szepetnek Szepetneken tűz volt tűz 14. oldal, 1. hasáb 8. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.02.01. Szepetnek Szepetnek Szepetneken felgyújtották a paplakot tűz 3. oldal, 3. hasáb alulról a 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.05.20. Szepetnek Szepetnek A szepetneki község lakói, jó üzletet kötnek a bornokkal jogtalan boreladás 12. oldal, 1.hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.10.01. Szepetnek Szepetnek A szepetneki kádár felakasztá magát az erdőben öngyilkosság 4. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.10.20. Szepetnek Szepetnek Szepetneken tüz támadt, s négy ház lett a lángok martaléka tűzeset 13. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1865.02.20. Szepetnek Szepetnek Börférges lovak bőrféreg 9. oldal, 3. hasáb közepe
Zala-Somogyi Közlöny 1865.04.20. Szepetnek Szepetnek Börférges lovak bőrféreg 11. oldal, 3. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1865.07.01. Szepetnek Szepetnek bőrférges lovak gyógyulása lovak gyógyulása 2. oldal, 3. hasáb alul, az utolsó bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1865.09.01. Szepetnek Szepetnek Laipczig Antal kereskedő esküvője esküvő 2. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 6. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.09.12. Szepetnek Szepetnek Bérmálás szentségében részesíté híveit Szombathelyi püspök bérmált 8. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.12.26. Szepetnek Szepetnek Kenetteljes beszéddel s imával nyitotta meg evang. templomot szenteltek 16. oldal, 2. hasáb az alsó cím
Zala-Somogyi Közlöny 1871.08.05. Szepetnek Szepetnek A szepetneki jegyző kocsisa, agyonvert egy zsidót agyonverés 3. oldal, 2. hasáb utolsó bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1872.01.25. Szepetnek Szepetnek Uradalmi béresnek kamrát éjjel feltörettek lopás 37. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.10.16. Szepetnek Szepetnek Kedden délben birka-aklok égtek le tűz 17. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.10.19. Szepetnek Szepetnek Tűzeset szándékos gyújtási következménye volt tűz 23. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.01.01. Szepetnek Szepetnek A szepetneki vendéglőben karácsony másnapján késelés történt késelés 2. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.09.02. Szepetnek Szepetnek Képviselőválasztás, a biró és a jegyző ellen tüntetések történtek tüntetések 3. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.04.22. Szepetnek Szepetnek A toronyba felfutott s a harangot felverte bolond ember 26. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.02.21. Szepetnek Szepetnek Kissé felöntött garattal erősen kerülték egymást részegen vezettek 25. oldal, 4.hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1885.10.17. Szepetnek Szepetnek Halász Márton szepetneki lakos folyó hó okt 1.- re virradtára lopás 10. oldal, 4. hasáb a Hírek rovatban a 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.04.02. Szepetnek Szepetnek A szepetneki plébános ólából elloptak 7 drb pulykát pulykalopás 2. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.04.16. Szepetnek Szepetnek A szepetneki kocsis kedvtöltésből okozott rémületet tüzoltó riadóval téves tüzriasztás 16. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.08.25. Szepetnek Szepetnek Délután 3 óra tájbanegy ház, valószínűleg kenyérsütés következtében kigyuladt tűz 16. oldal, 4. hasáb a Hírek rovatban a 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.01.19. Szepetnek Szepetnek Ősz óta a róm. kath. iskolában nincs előadás kat. iskolában nincs tanítás 10. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.08.10. Szepetnek Szepetnek Tanítóválasztás volt f.hó 8-án Szepetneken, mely alkalommal Kovács László tanító választás 6. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.10.19. Szepetnek Szepetnek Mult vasárnap Szepetneken 2 pajta leégett tűz 11. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.04.11. Szepetnek Szepetnek Tüzoltó-egylet alakult tűzoltóegylet alakulása 7. oldal, 1. hasáb Megyei rövid hírek 1. hír
Zalai Közlöny 1891.09.19. Szepetnek Szepetnek A főtanitó elagyabugyálta a segédjét verés 12. oldal, 5. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.09.26. Szepetnek Szepetnek A főtanitó az agyabugyálásért 15 frtban kiegyezett pénzbüntetés 19. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1892.06.11. Szepetnek Szepetnek Szepetnek község inteligenciája a szepetneki major melletti erdő szélén zártkörű rendezvény 9. oldal, 2. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.04.01. Szepetnek Szepetnek Kalossa József nyugalm. szepetneki kántotanító élete 85. évében elhunyt meghalt a kántortanító 2. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.05.20. Szepetnek Szepetnek Kiss Kálmán nádasdi plébánost nevezte ki kinevezés 10. oldal, 3. hasáb a Hírek rovatban az 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.07.01. Szepetnek Szepetnek Unger György szepetneki lakós Imre-hegyi pinczéjét junius 25-én feltörték lopás 3. oldal, 4. hasáb alulról a 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.07.15. Szepetnek Szepetnek Szepetnek községben folyó hó 12-én délutáni órákban tüz ütött ki tűz 12. oldal, 5. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.03.31. Szepetnek Szepetnek Egy szép leány tragédiája tragédia 21. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.06.23. Szepetnek Szepetnek Egy lakós cseresznyét szedett, a fáról leesett s azonnal meghalt haláleset 17. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.04.20. Szepetnek Szepetnek A lelkész előtt az ara visszavonta szavát, a vőlegény rosszul lett, és meghalt haláleset 10. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.07.06. Szepetnek Szepetnek Önk.tüzoltó egyesület tánczmulatságot tartott táncmulatság 2. oldal, 5. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.06.13. Szepetnek Szepetnek Önkéntes tüzoltó egylet tavaszi tánczmulatsága mulatság 1. oldal, 5. hasáb alul utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1897.04.17. Szepetnek Szepetnek A fiatalon elhalt Sövegjártó Móric, szepetneki plébános haláláról e gyászjelentést adták ki paptársai plébános halála 15. oldal, 1. hasáb a Hírek rovatban a 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.01.19. Szepetnek Szepetnek Szepetneken ősz óta a róm. kath. iskolában nincs előadás nincs előadás 10. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.05.28. Szepetnek Szepetnek A szepetneki önkéntes tüzoltó-egyesület 1898. évi május hó 29-én mulatság 19. oldal, 1. hasáb alulról a 3. bekezdés