Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
57.63 KB
2008-05-10 11:14:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
697
4694
Szepetnek - Ki kicsoda Zala megyében 2005 262old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Szepetnek

Nagykanizsával szomszédos tele-pülés, attól délnyugatra fekszik hét kilométerre. 2005-ben 1724-en él-nek itt.
A A nagy kiterjedésű te-lepülést 10,5 kilométer hosszan hálózzák be belterületi utak. Közművesítettsége - a csatornázás kivételével - tel-jesnek mondható.
B A településen jellemzően szolgáltató ipar található, egyéni vállalkozások formájában. A mező-gazdasági ágazatot egyéni vállalkozók, családi gaz-daságok, őstermelők képviselik. A külterületek nagy részén gabonatermesztéssel foglalkoznak, de szá-mottevő a zöldség-gyümölcs termesztése és az állat-tenyésztés is. A településen húsüzem is működik. C Az önkormányzat iskolát, óvodát tart fenn: Királyi Pál Általános Művelődési Központ (igazgató: Sóstainé Márfi Ibolya), Királyi Pál ÁMK Napközi-otthonos Óvoda (vezetője: Dávidovics Judit). A falu-ban háziorvos (dr. Imreh Károly), gyermekorvos (dr. Rada Éva), falugazdász (Tóth László) és körzeti megbízott (Szilágyi Mihály) tevékenykedik. D A település egyesületei: Királyi Pál Kul-turális Egyesület (elnök: Major Györgyné), Faluvé-dő és Faluszépítő Egyesület (elnök: Bankáné Laski Éva), Horgászegyesület (elnök: Kiss Ferenc), Sport-egyesület (elnök: Harmat János), Polgárőr Egyesü-let (elnök: Major György), Nefelejcs Egyesület (elnök: Grabant Jánosné), Szepetneki Iskolásokért Alapítvány (elnök: Hatvani László). Szepetneken két egyházközség él egymás mellett: római katolikus (Odor Imre kanonok) és evangélikus gyülekezet (Deme Dávid lelkész).

E Szepetnek nevezetességei közé tartozik a 18. századi gótikus alapokra, barokk stílusban épült római katolikus templom (oltára 1900-ban, a hársfá-ból készült szószéke a 18. században készült). 1891-ben készült, 2003-ban felújított tűzoltókocsi. Szepetneken még csak mutatkoznak a falusi turiz-mus jelei. Elsősorban szabadidős turizmusról beszél-

hetünk, főleg a falu határában lévő Horgásztónak kö-szönhetően. A település 1949-ben fúrt artézi kútja 74 méter mélységből adja a gyógyhatású vizet. F Fő célkitűzéseik közé tartozik a csatorna-hálózat kiépítése, az úthálózat fejlesztése, a közin-tézmények felújítása és akadálymentesítése. Készül a sportcentrum és a szabadidő park. G Az önkormányzat 1994-től jó kapcsolatot ápol az ausztriai Grimmensteinnel. Tagja a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulásnak. Itt műkö-dik a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermek-jóléti Szolgálat (vezetője: Mozsolics Klára). H Szepetnek polgármestere Grabant János, alpolgármestere Hatvani László. A képviselőtestület további tagjai: dr. Gerócs Zsuzsanna, Godinek Zol-tán, Kaposi János, Németh Ferenc, Szabó Csaba Ist-ván, Szeiler Péter, Takács György, Unger György. A Polgármesteri Hivatal tisztségviselői: Gaál Mónika jegyző, Feitli János, Fritzius Judit, Kálmán Istvánné, Kóré Julianna, Metz Tiborné, Vlasicsné Fischl Tímea köztiszviselők.
A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke Unger Ilona.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Nagy János.
262