Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
35.02 KB
2008-04-17 15:36:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
475
3194
Rövid leírás | Teljes leírás (5.27 KB)

Szepetnek - Zala megye földrajzi nevei - 596-597. oldal

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Zala megye földrajzi nevei
Közreműködő: Papp László (1924) (szerk.) ; Végh József (1921) (szerk.) ; Markó Imre Lehel (gyűjt.) ; Ödög Ferenc (1933) (gyűjt.) ; Kerecsényi Edit (1927-2006) (gyűjt.)
Szerz. közl.: [szerk. Papp László, Végh József] ; [közzétette Markó Imre Lehel, Ördög Ferenc, Kerecsényi Edit]
Kiadás: Zalaegerszeg : Zala M. Tcs., 1964
ETO jelzet: 809.451.1-311(439.121) ; 801.311(439.121) ; 914.391.21(083.86)
Szakjelzet: 800
Cutter: Z 19
Oldalszám: 737 p.
UK azon.: 650947


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

250. SZEPETNEK


250. SZEPETNEK

Szepetnek, Szepetnekén, Szepetnekrü, Sze-petnekre. — T: 5309, L: 2050.
1. Máttyás-ház : Franca-ház 2. Bürü-hid Híd 3. ösztörögnyeji ucca : Cérinkaji ut [Esz-teregnyei utca] U. Eszteregnyére, illetőleg a Ce-rinkai-dűlőre vezet. 4. Zsákucca [Kisfaludy Sándor utca] U 5. Kisz-Szepetneki ucca [Arany János utca] U 6. Kutyaszorittó [Hunyadi János utca] U 7. Régi-Kanizsaji ut Ü 8. Nagy-árok [Berki patak] Á 9. Petőfi ucca : Templom ucca [Petőfi Sándor utca] U 10. Evangélikus templom ucca : Nemét ucca [Kossuth Lajos utca] U. Itt van az evangélikus templom. Svábok laktak itt. 11. Vidrés-ház Vidres nevű egykori tulajdonosáról. 12. SormÁsi ucca [Sormási utca] U. Sormás felé vezet. 13. Liknékér-ház Likneker nevű tulajdonosáról. 14. Bánfaji ut [Bánfai út] Ü. Bánfa felé vezet. 15. Artézi-kut K 16. Ka-konya : Szécsenyi tér [Széchenyi tér] Té 17. Deák Ferenc ucca : Fölső-nagy ucca [József Attila utca] U 18. Petőfi ucca [Petőfi Sándor utca] U 19. Mór-ház : Mór-bőt. Mór nevű egykori tulajdonosáról. 20. Petrekovics-ház 21. Bognár-kérészt Ke 22. Bognár-ház. Bognár nevű egykori tulajdonosáról. 23. Kakonya Fr 24. Alsó-nagy ucca [József Attila utca] U 25. Andrási ucca : Tölök ucca [Ady Endre utca] U 26. Újtelep : Lcsporos [Béke utca] U. Lesporral (\'salakkal\') van lehintve. 27. Füszfa ucca : Aponyi ucca [Dózsa György utca] U 28. Malmos-ház. Egykor malom volt itt. 29. Kis-tölök [Vörösmarty utca] U 30. Téglaszini ucca : Kökény ucca : Kiráj Pál ucca [Kun Béla utca] U 31. Régi csapás Csa 32. Csapás [~] Csa 33. Temető ucca [Jókai Mór utca] U. A temető felé vezet. 34. Major [Belmajor] M 35. Levente tér S, r. A felszabadulás előtt a leventék gyakorlatozó helye.
36. Zavas : Avas [Závás] Ds, sz 37. Ho-mog-düllő [Keresztfai dűlő] S, sz 38. Bürü-rét S, r 39. Homok S, sz 40. Döktemetőji-düllö Ds, sz. Valamikor itt volt a dögtemető. 41. Ho-moki-düllő S, sz 42. Kisz-Szepetnek [Kissze-petnek] Ds, sz 43. Zavas : Határ : Sormási-dül-lő Ds, sz 44. Niklész-födek S, sz 45. Kisz-Sze-petneki-rét S, r 46. Kanizsaji-düllő [Kanizsai

útra dűlő] S, sz 47. Pap-főd : Templom-főd S, sz 48. Kolompos [~] S, sz. Valamikor birkalegelő volt. 49. Cérínka [Czerinka] Ds, S, sz, r 50. Homoki-düttő : Kántor-fődek S, sz 51. Ho-mogbányaji-düllő : Homogbányaji-düllö S, sz 52. Homok [Felső homoki dűlő] S, sz 53. Tégla-szin [~] S, sz. Téglagyár volt itt. 54. Temető 55. Sáros-rét [Sáros rét] S, 1 56. Bánfaji-düllő : Bánfaji-düllö [Bánfai dűlő] Larikás, gy 57. Prosicé : Prosica : Proszicsa S, sz 58. Cigánytelep Lh. Itt \'laknák a cigányok. 59. Korunka S, r 60. Hosszu-rét : Hosszi-rét : Bánfaji--rét [Hosszúrét] S, r 61. Ődalas [Oldal táblák] Ds, sz 62. Fölső-tölök (így!) [Felső telek] S, sz 63. Majori-rét [Majori rét] S, r 64. Ma-jori-düllő [Majori dűlő] S, sz 65. Grabérija [Grabirje] S, sz 66. Proszicsa [Alkotmány dűlő] S, sz 67. Csicsa-gunyhó : Kozics Erdősház 68. Kis-kuti-rét S, sz 69. Prosicaji-rét [Proszicsa] S, sz 70. Középső-tábla [Közép tábla] S, sz 71 Alsó-homok [Alsó homoki dűlő] S, sz 72. Kran-csovicse : Krancsonica [Krancsovecs] S, r 73. Kis-rétek [Kis rétek] S, r 74. Róka-domb [Rókadomb] Ds, sz 75. Lipics S, r 76. Kis-Pér--ház [Kisperház] Ds, sz 77. Berki-rét [Berek] S, r 78. Alsó-tölök (így!) [Alsó telek] Ds, sz 79. Róka-part Ds, sz 80. Gyuri-hegy Ds, e 81. Vö-rös-hégyi-rét S, r 82. Vörös-hégy [Vöröshegy] S, sző, sz 83. Gyóta-puszta : Gyótaji-mezző : Gyótaji-mezzö [Gyóta puszta] S, sz 84. Cérina [Cerina] S, e 85. Dökkut. Ebbe dobják bele az elhullott állatokat. 86. CigdTiy-jrdő Ds, e 87. Cerés [Czeres] Ds, S, sz, r 88. Mise-ut Ű. A bajcsaiak ezen az úton jártak át misére. 89. Prosziscsa : Prosice [Proszicsje] S, sz 90. Céri-naji-erdő S, e 91. Naty-Pér-ház [Nagyperház] Ds, e 92. Jankó-gödör G, cserjés 93. Gyótaji--mezző : Gyótaji-mezzö [Gyótai mező] S, sz 94. Naty-Pér-ház S, sz 95. Cerési-düllő : Cerc-si-düllö : Halastóji-düllő : Halastóji-düllö Ds, sz 96. Mikefa : Mikefaji-düllő : Mikefaji-düllö S, Ds, sz
Gyűjtötte: Kamasz János gimn. tanuló és Nagy Rozália ált. isk. igazgató. — Adatközlők: Balázs Géza 39, Balázsovits József 58, Fischl András 78, Fischl Ferenc 74 és Pfeifer András 56 é.